Nasz zespół

Agnieszka Majka

PARTNER, RADCA PRAWNY

Doświadczony prawnik regulacyjny i procesowy oraz inspirujący lider.

Agnieszka kieruje praktyką Products & Health, która oferuje doradztwo regulacyjne dla sektora life sciences i ochrony zdrowia. Doradza producentom i dystrybutorom wyrobów medycznych, leków, suplementów diety, kosmetyków i podmiotom leczniczym. Współpracuje z deweloperami aplikacji mobilnych, producentami rozwiązań z obszaru telemedycyny i digital health na każdym etapie życia produktu.

Od ponad 13 lat doradza przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów medycznych, badaniach klinicznych, reklamie, nadzorze rynku i sporach z konkurentami. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi kancelariami w innych jurysdykcjach, dostarcza wsparcie regulacyjne niezbędne w ekspansji na rynki zagraniczne, a także efektywnie koordynuje projekty o zasięgu regionalnym.

Klienci szczególnie cenią ją za profesjonalne wsparcie w obszarze compliance specyficznego dla branży medycznej i przy wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających.

Jako prawnik procesowy rekomendowana jest do obsługi sporów dot. odpowiedzialności za produkt.

SPECJALIZACJE:

Odpowiedzialność za produkt
Ochrona zdrowia
Compliance

T: + 48 694 896 708
E: agnieszka.majka@ngllegal.com