Nasz zespół

Damian Kopera

COUNSEL, ADWOKAT

Ceniony za profesjonalizm, umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie, a także wyszukiwanie nieszablonowych rozwiązań pozwalających jak najlepiej zabezpieczyć interes klienta.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w obszarach dotyczących m.in. zagadnień antymonopolowych oraz z zakresu ochrony konsumentów, kontroli koncentracji, jak również sporów sądowych z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Damian doradzał m.in. na rzecz klientów z sektorów bankowego, ubezpieczeniowego, motoryzacyjnego, chemicznego, nieruchomościowego czy telekomunikacyjnego. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w sprawach zgłoszeń zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK i Komisji Europejskiej, w sprawach dotyczących antymonopolowych aspektów horyzontalnej i wertykalnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (m.in. w zakresie przygotowywania wniosków leniency), jak również w sprawach dotyczących działań podejmowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą.

Damian prowadzi audyty antymonopolowe, wewnętrzne postępowania wyjaśniające i szkolenia. Wspiera przedsiębiorców w toku niezapowiedzianych kontroli prowadzonych przez polski organ ochrony konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK (wyjaśniające, antymonopolowe, a także w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów) i opracowuje odwołania od decyzji Prezesa UOKiK.

Damian był menadżerem ds. zarządzania zgodnością w spółce notowanej na GPW.

SPECJALIZACJE:

Prawo ochrony konkurencji
Prawo ochrony konsumentów

M: + 48 607 110 763
E: damian.kopera@ngllegal.com