German Desk

Kontakt

Jeśli potrzebujesz wsparcia we współpracy z partnerami z krajów niemieckojęzycznych skontaktuj się z Dr Anne-Marie Weber-Elżanowską.

 

Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska, LL.M.

Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska, LL.M.

OF COUNSEL, ADWOKAT

  • German Desk
  • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

German Desk<br /> Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Anne-Marie w swojej praktyce prawnej łączy wykształcenie akademickie z praktycznym, skoncentrowanym na rozwiązaniach podejściem do pomocy klientom zarówno w zakresie złożonych transakcji biznesowych, jak również ich bieżącej działalności.<br /> W ramach NGL Legal Anne-Marie kieruje German Desk. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych klientów z państw niemieckojęzycznych. W szczególności specjalizuje się w transgranicznych fuzjach i przejęciach jak i pomaga klientom przezwyciężyć wyzwania w zakresie ładu korporacyjnego związane z przyjęciem zagranicznych modeli biznesowych w spółkach zarejestrowanych w Polsce. Dzięki obszernej sieci kontaktów z kancelariami partnerskimi zapewnia również polskim klientom wsparcie prawne w projektach realizowanych w państwach niemieckojęzycznych.<br /> Anne-Marie jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Handlowego) gdzie wykłada prawo spółek oraz prawo cywilne. Jest autorką licznych publikacji, w tym książki pt. „Wpływ instrumentów prawa rynku kapitałowego na efektywność spółek Skarbu Państwa” wyróżnionej przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

T: +48 +48 604 11 66 66<br /> E: anne.weber-elzanowska@ngllegal.com

Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska, LL.M.