Nasz zespół

Jarosław Witek

PARTNER, RADCA PRAWNY

Ekspert prawny w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa publicznego i sektora lotniczego, w szczególności zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Uznany praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem. Ceniony za rzetelną, praktyczną i konkretną poradę, ciężką pracę i zaangażowanie w sukces klientów.

Jarosław doradza klientom zarówno w ramach procedur prawa zamówień publicznych, jak i wewnętrznych regulacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Pomaga dostawcom na wszystkich etapach postępowań, począwszy od przygotowania ofert aż do finalnej realizacji zamówienia. Jarosław był zaangażowany w szereg negocjacji umów dostawy z Inspektoratem Uzbrojenia MON, oraz, w przypadku gdy miało to zastosowanie, projektów offsetowych związanych z dostawą, w tym negocjował umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych z wyznaczonymi polskimi partnerami.

Jarosław posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych, Unii Europejskiej oraz NATO (w każdym przypadku do klauzuli „tajne” włącznie).

Jarosław doradza klientom w pełnym zakresie umów handlowych – od umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w tym umów dystrybucyjnych i agencyjnych, po bardziej złożone i strategicznie doniosłe umowy współpracy.

Jarosław wspiera także klientów na wszystkich etapach transakcji, tj. od planowania i ustalania kluczowych założeń przewidywanej współpracy, poprzez sporządzanie standardowej dokumentacji handlowej (w tym listów intencyjnych), aż po negocjowanie finalnych umów handlowych spełniających cele klientów i ograniczających ryzyko związane z zaangażowaniem w relacje biznesowe.

SPECJALIZACJE:

Zamówienia obronne
Offset
Bezpieczeństwo publiczne
Kontrakty rządowe
Kontrakty handlowe

T: + 48 663 969 899
E: jaroslaw.witek@ngllegal.com