Nasz zespół

dr Michał Nowakowski

COUNSEL, RADCA PRAWNY

Ekspert w dziedzinie wykorzystania nowych technologii, w tym szeroko rozumianej „sztucznej inteligencji” oraz zarządzania ryzykami ICT i danymi.

Często podejmuje inicjatywę oraz reaguje na zmieniające się warunki projektu. Cechuje go także zrozumienie potrzeb biznesowych przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk, które wpływają na prowadzoną działalność. W pracy z nowymi technologiami szczególną uwagę zwraca na wyzwania związane z przetwarzaniem różnych kategorii danych, jak również przestrzeganie zasady privacy, data protection and ethics by design and default.

Michał współpracował z instytucjami finansowymi, w tym w szeroko rozumianym obszarze transformacji cyfrowej, automatyzacji i eliminacji zbędnych procesów oraz badań i rozwoju (R&D). Ma również doświadczenie w pracy w instytucjach sektora publicznego, w tym Europejskim Banku Centralnym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Jest zastępcą przewodniczącego grupy roboczej przy KPRM ds. Sztucznej Inteligencji w obszarze prawo i etyka oraz przewodniczącym w grupie dla sektora finansowego, a także ekspertem zewnętrznym konsorcjum w projekcie EBOR oraz Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji technologicznych w obszarze finansów. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. w zakresie Zarządzania Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej oraz w zakresie Prawa w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego. Jest autorem książki „Fintech – technologie, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych”, która została nagrodzona eDukatem w 2021 r.

SPECJALIZACJE:

Nowe technologie (AI, Blockchain)
Dane osobowe i nieosobowe
PayTech, FinTech, RegTech, LegalTech, SupTech

T: + 48 668 002 336
E: michal.nowakowski@ngllegal.com