Kraje skandynawskie (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia) C&SEE&kraje bałtyckie (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Macedonia, Bośnia i Herzegowina, Czarnogóra, Mołdawia, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś) Kraje niemieckojęzyczne (Niemcy, Austria, Switzerland, Księstwo Lichtensztainu) Zasięg międzynarodowy Azja Afryka Australia Amerika Północna Ameryka Południowa Kraje skandynawskie C&SEE&kraje bałtyckie Krajeniemieckojęzyczne Zasięg międzynarodowy