Kim jesteśmy

Pomagamy podejmować decyzje 

Rozumiemy, jak działa biznes i oferujemy praktyczne, skuteczne i dopasowane do konkretnej sytuacji rozwiązania. Stale rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje, nie działamy szablonowo i pracujemy z pasją.

Nasz zespół staje się częścią zespołu klienta – umiemy szybko dopasować styl komunikacji i sposób pracy co usprawnia wspólne działania w trakcie realizacji projektu. Potrafimy dostosować się do zmian, być pragmatyczni i elastyczni. Staramy się pracować tak, by wnosić coś więcej, realną wartość i pomysły, które zbliżają do wybranego celu. 

Co zyskujesz pracując z nami?

Dostęp do ekspertów, których wyróżnia:

  • Łatwość adaptacji – rozumiemy, że firmy działają w określony sposób, każda z nich ma własny styl, a my szybko dostosowujemy nasz sposób pracy do konkretnego klienta. Taka współpraca przynosi szybsze rezultaty. Biznes może się zmieniać, cele mogą się zmieniać, otoczenie może się zmieniać – klienci muszą szybko reagować na różne wyzwania, my pomagamy im podejmować właściwe decyzje.
  • Komunikacja – komunikujemy jasno, lekko, często i merytorycznie. 
  • Skuteczność – najpierw słuchamy, aby zrozumieć potrzeby lub pomóc je zdefiniować. Wiedząc, że jedno rozwiązanie nie pasuje do wszystkich, staramy się dotrzeć do sedna sprawy, aby zrozumieć jej specyfikę i przedstawić porady dopasowane do konkretnych potrzeb. Pomagamy Ci iść w pożądanym przez Ciebie kierunku.
  • Wartość dodana – jako rozszerzenie Twojego zespołu, zwracamy uwagę na wszystkie aspekty projektu i patrzymy szerzej. Czerpiąc z bogatych doświadczeń dzielimy się wiedzą i spostrzeżeniami jeśli mogą przynieść dodatkowe korzyści sprzyjające realizacji celów klienta. 
  • Poszukiwanie rozwiązań – nie teoretyzujemy. Przedstawiamy warianty rozwiązań i ścieżek postępowania wraz z rekomendacją najlepszych, naszym zdaniem, w danej sytuacji.

Ekspertyza

  • Świetna znajomość praktyki i sektora – nasza praca to nasza pasja. Nieustannie uczymy się i zdobywamy wiedzę napędzani ciekawością i zaangażowaniem. Kiedy rozwijamy naszą specjalizację zawsze staramy się uzyskać szerszy obraz.
  • Jakość ma kluczowe znaczenie  – i nie podlega dyskusji.
  • Sieć ekspertów branżowych – wiele projektów wymaga wsparcia ze strony różnych ekspertów biznesowych – inżynierów, architektów, kosztorysantów, doradców technicznych i innych. Nasza Grupa NGL zapewnia nam dostęp do sieci takich specjalistów w każdej z naszych specjalizacji branżowych.

Wparcie w projektach transgranicznych

Zasięg lokalny, regionalny i międzynarodowy – jesteśmy kancelarią polską, ale zbudowaliśmy sieć kontaktów regionalnych i międzynarodowych.

Wspieramy projekty transgraniczne bez ograniczeń zasięgu. Mamy zaufanych partnerów wśród najlepszych międzynarodowych kancelarii prawnych oraz najlepszych kancelarii lokalnych w ponad 50 jurysdykcjach na całym świecie.

Uruchomiliśmy również regionalny sojusz z partnerskimi kancelariami prawnymi w Europie Środkowo-Wschodniej – NGL Symbio. Wspólnie stworzyliśmy solidną, alternatywną ofertę dobrej jakości, zintegrowanych usług w regionie CEE.

Wspieramy start-upy i scale-upy

Wspieramy również firmy, które potrzebują pomocy w zwiększeniu skali działalności, ściśle współpracując z zespołami projektowymi onTRAQ. Wykorzystujemy nasze doświadczenie ułatwiając mniejszym rozwój i przejście na wyższy poziom funkcjonowania.

NGL Legal Skills: M&A Academy

Zapraszamy studentów 4-go i 5-go roku prawa do uczestnictwa w kolejnej już edycji programu NGL Legal Skills!

NGL Legal Skills to bezpłatny, cykliczny program edukacyjny dedykowany studentom prawa, którzy pragną pogłębić umiejętności zawodowe, tym razem w obszarze M&A.

Zapraszamy studentów, którzy chcą poznać zagadnienia związane z przeprowadzaniem transakcji.

Rejestracja trwa do 29 lutego 2024r. Zapraszamy!

Formularz rejestracyjny na stronie programu.

Zakres wsparcia

Pełny zakres wsparcia

Praktyki

Bankowość i Finanse

Cyber
bezpieczeństwo i cyber
przestępczość

FinRegTech

Fundusze inwestycyjne

Nieruchomości

Prawo konkurencji i konsumentów

Prawo karne gospodarcze i śledztwa

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Prawo pracy

Prawo regulacyjne

Products & Health

Restrukturyzacja i upadłość

Rynki kapitałowe

Spory sądowe i arbitrażowe

Własność intelektualna

Zamówienia publiczne

Sektory

Elekromobilność i inteligentne miasta

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna

Gaming

Handel detaliczny

Infrastruktura i budownictwo

Konopie

Lotnictwo i przemysł kosmiczny

Nieruchomości

Nowe Technologie

Obronność i bezpieczeństwo publiczne

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia i nauki przyrodnicze

Produkcja i dystrybucja

Sektor finansowy

Sektor publiczny

Sektor spożywczy i rolnictwo

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

NGL Legal

 

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa
+48 22 378 75 75

Szkolna 1, 61-832 Poznań
+48 61 859 58 00
ngl@ngllegal.com