Zakres wsparcia

Pełny zakres wsparcia

 

 

Praktyki

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Restrukturyzacje
i upadłość

Prawo regulacyjne

Prawo pracy

Podatki

Bankowość
i finanse

Spory sądowe
i arbitrażowe

Prawo karne gospodarcze
i śledztwa

Zamówienie publiczne

Fundusze Inwestycyjne

Rynki kapitałowe

Ubezpieczenia

Ochrona konkurencji, pomoc publiczna

Własność intelektualna

Life Sciences

Sektory

Obronność
i bezpieczeństwo publiczne

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna

Ochrona środowiska

Elekromobilność
i inteligentne miasta

Nieruchomości

Sektor publiczny

Sektor finansowy

Infrastruktura
i budownictwo

Górnictwo

Produkcja
i dystrybucja

Handel detaliczny

Technologie, media
i telekomunikacja

Transport
i logistyka

Sektor rolno-spożywczy

Usługi wsparcia dla biznesu
i outsoursing

Sektor chemiczny

Gaming

Ochrona zdrowia
i sektor farmaceutyczny

Hotelarstwo, rekreacja, sport