Zakres wsparcia

Pełny zakres wsparcia

 

 

Praktyki

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Restrukturyzacje i upadłość

Prawo regulacyjne

Prawo pracy

Podatki

Zamówienie publiczne

Spory sądowe i arbitrażowe

Ubezpieczenia

Bankowość i Finanse

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Kapitałowe

Prawo karne-gospodarcze i śledztwa

Ochrona konkurencji, pomoc publiczna

Własność intelektualna

Life Sciences

Sektory

Obronność i bezpieczeństwo publiczne

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna

Ochrona środowiska

Elekromobilność i inteligentne miasta

Nieruchomości

Sektor publiczny

Sektor finansowy

Infrastruktura i budownictwo

Górnictwo

Produkcja i dystrybucja

Handel detaliczny

Technologie, media i telekomunikacja

Transport i logistyka

Sektor rolno-spożywczy

Usługi wsparcia dla biznesu i outsoursing

Sektor chemiczny

Gaming

Ochrona zdrowia i sektor farmaceutyczny

Hotelarstwo, rekreacja, sport