Nasz zasięg

Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci

 

W regionie C&SEE i w krajach bałtyckich w każdej z jurysdykcji współpracujemy z minimum dwiema kancelariami co pozwalana nam minimalizować ryzyko zaistnienia konfliktu interesów.

Współpracujemy ze specjalistami cenionymi za znajomość specyfiki branż i sektorów, na rzecz których świadczą usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Partnerskie relacje z międzynarodowymi sieciowymi kancelariami pozwalają nam z kolei wspierać klientów w zakresie projektów o zasięgu globalnym.

 

Scandinavian Desk

Współpraca z krajami skandynawskimi

 

Scandinavian Desk wspiera przedsiębiorstwa z rynków skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia) w wejściu na rynek polski, a także polskie przedsiębiorstwa w wejściu na rynki skandynawskie, oraz pomaga im w codziennej działalności. Skutecznie wspieramy naszych klientów pomagając odnaleźć się w różnicach kulturowych i stylach współpracy.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 

 • Tworzenia firm i wsparcia we wszystkich codziennych sprawach korporacyjnych
 • Uzyskania zezwoleń lub licencji
 • Wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących lokalnych organów administracyjnych
 • Oceny transgranicznych skutków podatkowych
 • Wdrażania zagranicznych modeli ładu korporacyjnego i innych regulacji wewnętrznych
 • Transgranicznych kwestii związanych z zatrudnieniem
 • Negocjacji z dostawcami i klientami
 • Rozwiązywania sporów

German Desk

Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz

German Desk wspiera przedsiębiorstwa z rynków niemieckojęzycznych w wejściu na rynek polski, jak również polskie przedsiębiorstwa w wejściu na rynki niemieckojęzyczne, i pomaga im w codziennej działalności. Skutecznie zarządzamy sprawami, pomagając w wypełnianiu luk kulturowych i językowych oraz czerpiąc z naszych doświadczeń.

 

 

Oferujemy pomoc w zakresie:

 

 • Tworzenia firm i wsparcia we wszystkich codziennych sprawach korporacyjnych
 • Uzyskania zezwoleń lub licencji
 • Wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących lokalnych organów administracyjnych
 • Oceny transgranicznych skutków podatkowych
 • Wdrażania zagranicznych modeli ładu korporacyjnego i innych regulacji wewnętrznych
 • Transgranicznych kwestii związanych z zatrudnieniem
 • Negocjacji z dostawcami i klientami
 • Rozwiązywania sporów

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej.