Biogaz rolniczy, czyli gaz wytworzony z biomasy pochodzącej z produkcji rolniczej, jest postrzegany jako jeden z elementów transformacji rynku energii w Polsce
w
stronę szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Inwestycje w biogazownie rolnicze mają zostać pobudzone przez wchodzące właśnie w życie przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ocenia krajowy potencjał w zakresie biogazu rolniczego nawet na 7-8 mld m3 rocznie. Obecnie jednak nie jest on w praktyce w ogóle wykorzystywany. Dane KOWR wskazują, że w Polsce działa tylko ok. 150 instalacji, które w 2022 r. wytworzyły mniej niż 400 milionów m3 biogazu rolniczego.

Ustawa definiuje biogazownię rolniczą jako instalację OZE wytwarzającą biogaz rolniczy, energię elektryczną z biogazu rolniczego, ciepło z biogazu rolniczego lub biometan z biogazu rolniczego. Wprowadza ona ułatwienia w inwestowaniu w tego typu instalacje, obejmujące m.in. kwestie administracyjne w zakresie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Dodano również szczególne zasady uzyskania warunków przyłączenia biogazowni rolniczych do sieci elektroenergetycznej.

Przyjęte ułatwienia mają na celu wsparcie przede wszystkim inwestycji lokalnych, tworzonych z udziałem miejscowych rolników. Przepisy nie wykluczają jednak tworzenia spółek czy klastrów energii, co pozwoli na częściowe finansowanie inwestycji przez podmioty spoza rynku rolnego.

Ustawa wprowadza także warunek dotyczący wykorzystywania w biogazowniach rolniczych wyłącznie substratów rolniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie to wskazuje jednocześnie które z substratów nie będą traktowane jako odpad.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Kamil Jakubowski, Junior Associate​
kamil.jakubowski@ngllegal.com