Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił harmonogram aukcji w ramach systemu wsparcia dla inwestycji OZE na rok 2023. Regulator rynku zaplanował sesje aukcji w poszczególnych koszykach w dniach od 13 do 22 listopada 2023 r. Aukcje obejmą najprawdopodobniej około 88 TWh energii elektrycznej, o szacowanej wartości maksymalnej około 41 mld PLN. 

Ciążące na poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej zobowiązania do osiągnięcia do 2030 roku odpowiedniego udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii oraz potrzeba dalszej promocji wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wpłynęły na powstanie i utrzymywanie systemów wsparcia dla podmiotów planujących inwestycje w OZE. Funkcjonujący w Polsce system aukcyjny, oparty na tzw. kontraktach różnicowych, jest jedną z form zaakceptowanej przez KE pomocy publicznej.

W ramach systemu wsparcia aukcje OZE podzielone są na tzw. koszyki na podstawie technologii wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej, w ramach których funkcjonują również tzw. podkoszyki dla istniejących już instalacji oraz dla nowych instalacji, które rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji. Ponadto, aukcje poszczególnych podkoszyków o mocy poniżej 1 MW oraz powyżej 1 MW odbywają się osobno.

Aby móc wziąć udział w aukcji, wytwórca musi uzyskać w pierwszej kolejności zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, a następnie przekazać ofertę za pomocą dedykowanej internetowej platformy aukcyjnej do momentu zamknięcia sesji aukcji.

Prezes URE podjął decyzję o organizacji w 2023 r. 7 aukcji. Najpopularniejsze z nich, dla lądowych instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych (zarówno o mocy nie większej niż 1 MW, jak i większej niż 1 MW) zaplanowane zostały na 21 i 22 listopada 2023 r.

W 2022 r., w związku ze znaczącym wzrostem rynkowej ceny energii elektrycznej, aukcje nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. Jedynie 3 z 7 przeprowadzonych aukcji zostały rozstrzygnięte i zakontraktowano około 25% planowanego wolumenu energii.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com