Nasz zespół

Lidia Węcławowicz

PARTNER, RADCA PRAWNY

Dzięki ponad 13-letniemu doświadczeniu w różnych dziedzinach prawa Lidia potrafi analizować problemy prawne wielopłaszczyznowo i szybko proponować rozwiązania.

Lidia reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji w postępowaniach dotyczących przede wszystkim nieruchomości, w tym w sprawach o odszkodowania przyznawane w trybie specustaw oraz w sporach budowlanych. Prowadzi również spory gospodarcze związane z umowami handlowymi.

Lidia prowadzi również badania due diligence nieruchomości i doradza klientom przy projektach deweloperskich, głównie na etapie nabywania nieruchomości. Była także zaangażowana
w projekty dotyczące zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości.

Lidia doradza klientom z różnych sektorów, w tym spółkom z branży instalacyjnej, deweloperskiej, energetycznej, jak również samorządowym osobom prawnym, a także osobom fizycznym.

SPECJALIZACJE:

Spory sądowe
Postępowania administracyjne

T: + 48 660 428 821
E: lidia.weclawowicz@ngllegal.com