Nasz zespół

Lidia Węcławowicz

PARTNER, RADCA PRAWNY

Lidia jest ekspertem z ponad 15-letnim doświadczeniem. Potrafi analizować problemy prawne wielopłaszczyznowo i szybko proponować rozwiązania.

Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości, w tym w sprawach o odszkodowania przyznawane w trybie specustaw, w sporach z umów o roboty budowlane oraz w sporach z umów przedwstępnych. Była także zaangażowana w projekty dotyczące zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości.

Lidia prowadzi także spory gospodarcze związane z umowami handlowymi, w tym o odszkodowania, jak również transgraniczne spory związane z odzyskiwaniem wierzytelności, a także sprawy sporne z tytułu czynów niedozwolonych. Jest również zaangażowana w projekty dotyczące restrukturyzacji zobowiązań dłużników.

Lidia doradza klientom z różnych sektorów, w tym spółkom z branży instalacyjnej, deweloperskiej, energetycznej, jak również samorządowym osobom prawnym, a także osobom fizycznym.

SPECJALIZACJE:

Postępowania sądowe
Postępowania arbitrażowe
Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Postępowania administracyjne

T: + 48 660 428 821
E: lidia.weclawowicz@ngllegal.com