Wykorzystywanie na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii, ze względu na ich niestabilny profil wytwarzania energii elektrycznej, musi być powiązane z implementacją odpowiednich instrumentów prawnych, zachęcających do lub niekiedy wymuszających elastyczność rynku po stronie popytowej. Proces bieżącego zapewniania bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego powinien być więc powiązany z tzw. odpowiedzią odbioru.

W motywach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944 wielokrotnie wskazywana jest potrzeba stworzenia ram rynkowych, nagradzających elastyczność i innowację, w celu dostosowania systemu elektroenergetycznego do niestabilnego i rozproszonego wytwarzania energii z OZE. Odpowiedź odbioru jest tym samym jednym z podstawowych instrumentów rynkowych, prowadzących do elastyczności w zakresie wykorzystania energii elektrycznej.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy implementującej postanowienia powyższej dyrektywy (Projekt UC74), odpowiedź odbioru oznacza zmianę zużycia energii elektrycznej odbiorcy końcowego w stosunku do jego zwykłego lub bieżącego zużycia, w odpowiedzi na sygnały rynkowe, w tym w odpowiedzi na zmienne w czasie ceny energii elektrycznej lub zachęty finansowe, lub w następstwie przyjęcia oferty odbiorcy końcowego, złożonej indywidualnie lub w ramach agregacji, dotyczącej sprzedaży zmniejszenia lub zwiększenia poboru po cenie obowiązującej na rynku zorganizowanym.

Przywołana agregacja pozwoli na kumulację i efektywniejsze wykorzystanie odpowiedzi odbioru ze strony mniejszych odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Zgodnie z projektem ustawy, wymogi techniczne działania w charakterze odpowiedzi odbioru oraz samego uczestnictwa odbiorców powinny znaleźć się w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

Odpowiedź odbioru będzie odgrywać również zasadniczą rolę m.in. w skutecznej integracji pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną poprzez umożliwienie ich inteligentnego ładowania.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com