Kogeneracja to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, względnie energii mechanicznej, w trakcie tego samego procesu technologicznego. Zapewnia ona nie tylko realny wzrost sprawności energetycznej instalacji, lecz również prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa w stosunku do rozdzielonych procesów wytwórczych.

Szczególnie pożądane i wspierane w ramach dedykowanego systemu wsparcia jest wytwarzanie energii elektrycznej w ramach tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z ustawą – Prawo Energetyczne, wysokosprawna kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepłą użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji:

I.w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem w układach rozdzielonych;

II.o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW, w porównaniu z wytwarzaniem w układach rozdzielonych.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji określa dedykowane zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Co do zasady, wsparcie może być uzyskane przez wytwórcę energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w trzech ustawowo przewidzianych formach – w formie aukcyjnego systemu wsparcia – premia kogeneracyjna (nowe jednostki kogeneracyjne lub znacznie zmodernizowane jednostki o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW), w formie premii gwarantowanej (zmodernizowane lub istniejące jednostki o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW lub jednostki o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW) lub w formie premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej (jednostki o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW).

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com