Energy Weekly Publications #32 Specjalne Strefy Energetyczne (SSEn)

ENERGIA ELEKTRYCZNA
}
25 września 2023

Od początku 2024 r. na terenie północnej Polski może rozpocząć działalność sześć Specjalnych Stref Energetycznych (SSEn). Mają one stanowić pewnego rodzaju zachętę dla potencjalnych inwestorów do lokowania przemysłu energochłonnego jak najbliżej nowych, dużych źródeł wytwórczych.

Wybór północnej Polski nie jest przypadkowy. To właśnie
w tych rejonach planowane i  realizowane są największe inwestycje w odnawialne źródła energii – morska i lądowa energetyka wiatrowa, czy duże instalacje PV. Ponadto, również tu ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa.

Kumulacja inwestycji w nowe jednostki wytwórcze w dużej odległości od największych odbiorców energii elektrycznej (przemysłu energochłonnego zlokalizowanego głównie na południu Polski) stanowi istotne wyzwanie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Utworzenie Specjalnych Stref Energetycznych ma na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej infrastruktury przesyłowej (ograniczenie przesyłu na duże odległości) przy jednoczesnym obniżeniu lub rozłożeniu w czasie nakładów finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji sieciowych.

Co równie istotne, ze względu na coraz mocniej odczuwalne wymogi środowiskowe, w tym kwestie związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem, unijną Taksonomią czy działaniami wdrażającymi ESG, nowi inwestorzy wymagają jak najszerszego dostępu do zielonej energii.

Korzyści z inwestycji na terenie SSEn będą przeznaczone jednak wyłącznie dla największych odbiorców, o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 100 GWh. Mogą oni liczyć na obniżenie opłaty jakościowej oraz sieciowej zmiennej. Strefy mają powstać w lokalizacjach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową i kolejową, a ponadto część z nich uzyska dostęp do gazowej sieci przesyłowej. Inwestorzy zostaną jednak najprawdopodobniej zobligowani do dodatkowych inwestycji w duże magazyny energii.

Utworzenie Specjalnych Stref Energetycznych będzie wymagało ścisłej współpracy operatorów systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego z regulatorem rynku, administracją rządową i samorządami.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern
malgorzata.biszczanik@ngllegal.com