Energy Weekly Publications #37 Cena referencyjna energii elektrycznej wytworzonej w OZE

OZE
}
30 października 2023

9 listopada 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej.

Zgodnie z przepisami Ustawy o odnawialnych źródłach energii, cena referencyjna to maksymalna cena za 1 MWh (w PLN), za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w ramach aukcyjnego systemu wsparcia energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii. Stanowi ona punkt odniesienia (górną granicę) dla wytwórców energii elektrycznej z OZE – uczestników aukcji, przy przygotowaniu ostatecznej oferty w zakresie poziomu ceny. Dodatkowo cena referencyjna wykorzystywana jest do ogólnej oceny opłacalności udziału danej instalacji OZE w systemie wsparcia, w porównaniu z możliwymi do osiągnięcia w danym okresie cenami rynkowymi energii elektrycznej.

W rozporządzeniu określone zostały ceny referencyjne dla 31 kategorii instalacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z ustawowym katalogiem podziału w oparciu o rodzaj technologii wytwarzania oraz moc instalacji OZE, w tym m.in. dla nadal najpopularniejszych kategorii:

 

  • instalacji do 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego – 414 PLN/MWh;
  • instalacji powyżej 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego – 389 PLN/MWh;
  • instalacji powyżej 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie – 324 PLN/MWh.

Zgodnie z informacjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w porównaniu do dotychczas obowiązujących stawek, nowe ceny referencyjne są wyższe średnio o około 12%. Ze względu na obecną sytuację rynkową oraz niskie zainteresowanie systemem wsparcia w poprzednim roku kalendarzowym, wzrost poziomu cen referencyjnych był nieunikniony.

Prezes URE zaplanował w bieżącym roku sesje aukcji w poszczególnych koszykach w dniach od 13 do 22 listopada 2023 r. Rozporządzenie weszło w życie 10 listopada 2023 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas!

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern
malgorzata.biszczanik@ngllegal.com