Nowelizacja przepisów Prawa energetycznego wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy dla podmiotów posiadających koncesję OGZ. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia danego kwartału, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą zobowiązane są do przekazania Prezesowi URE informacji o realizacji umów sprzedaży gazu ziemnego, w tym o cenach i wolumenach sprzedanego paliwa gazowego.

Celem nowego obowiązku jest zebranie przez regulatora rynku informacji o sprzedaży gazu ziemnego za granicę, w związku z ewentualnym zagrożeniem bezpieczeństwa  paliwowego kraju, a ponadto ryzykiem ograniczonej podaży paliwa gazowego (ograniczenie dostaw z kierunku wschodniego) oraz unijnymi środkami zaradczymi w tym obszarze.

Obowiązek ten, nałożony przez przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. nowelizującej Prawo energetyczne, dotyczy wszelkich przedsiębiorstw posiadających koncesję OGZ. W przypadku niedokonania sprzedaży gazu ziemnego za granicę w danym kwartale, przedsiębiora energetyczny jest nadal  zobligowany do przekazania informacji do Prezesa URE o braku sprzedaży w powyżej wskazanym terminie.

Nowe przepisy stanowią uzupełnienie dotychczas funkcjonujących obowiązków sprawozdawczych. Nadal (i) podmioty zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz (ii) podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy są zobowiązane do przekazywania informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu ziemnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.

Za naruszenie powyższych obowiązków w zakresie poinformowania organu regulacyjnego lub w przypadku przekazania nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu kwartalnym grozi kara pieniężna w wysokości nie niższej niż 10.000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern
malgorzata.biszczanik@ngllegal.com