Energy Weekly Publications #41 Kod EIC – The Energy Identification Coding Scheme (EIC)

WEWNĘTRZNY RYNEK ENERGII UE
}
27 listopada 2023

W celu zapewnienia skuteczniejszego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii w ramach Unii Europejskiej, uczestnicy rynku, a także poszczególne obiekty energetyczne powinny pozyskać tzw. indywidulany kod identyfikacyjny – EIC.

Kod EIC (Energy Identification Code) to indywidulany, maksymalnie 16-znakowy kod alfanumeryczny, pozwalający na pełną identyfikację uczestnika rynku. System kodowy został pierwotnie opracowany i wdrożony przez Europejską Sieć Operatorów Sieci Przesyłowych Elektroenergetycznych (ENTSO-E). Wykorzystywany jest on jednak obecnie również na wewnętrznym rynku gazu ziemnego. 

Do grona podmiotów i obiektów w wielu przypadkach zobowiązanych do pozyskania i wykorzystywania kodu EIC, pod warunkiem funkcjonowania na wewnętrznym rynku energii w ramach Unii Europejskiej, zalicza się m.in. operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, giełdy energii, wytwórców, spółki obrotu, konsumentów, dostawców usług rynkowych, lokalne sieci, punkty połączenia (wejścia/wyjścia) sieci krajowych i międzynarodowych (interkonektory) czy obszary bilansowe, magazyny energii elektrycznej lub terminale regazyfikacyjne.

Z przyznanego kodu można wyczytać m.in. biuro kodów, które rozpatrywało wniosek (a przez to również państwo będące siedzibą danej spółki lub na którego terytorium znajduje się dany obiekt, bądź prowadzona jest jej działalność), kategorię do której należy podmiot,
a w przypadku starszych kodów EIC również samą nazwę podmiotu.

Kody nadawane są na wniosek przez lokalne biuro kodów (LIO) lub centralne biuro kodów (CIO). W Polsce, rolę lokalnego biura kodu pełnią Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (numer identyfikacyjny 19) oraz OGP GAZ-SYSTEM S.A. (numer identyfikacyjny 53).

Jeden uczestnik rynku może otrzymać tylko jeden kod identyfikacyjny, nawet jeżeli działa w kilku obszarach wewnętrznego rynku energetycznego Unii Europejskiej. Nadane kody EIC są publikowane na stronach LIO, CIO oraz ENTSO-E.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Kamil Jakubowski, Junior Associate​
kamil.jakubowski@ngllegal.com