Nasz zespół

Katarzyna Rzewuska

MANAGING ASSOCIATE, ADWOKAT

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, w szczególności w transakcjach z udziałem inwestorów private equity. Doświadczenie zawodowe zdobywała wspierając klientów w transakcjach na udziałach i aktywach, jak również uczestnicząc w transakcjach restrukturyzacji zadłużenia w projektach dla różnych sektorów gospodarki.

Wspiera klientów na wszystkich etapach transakcji, począwszy od przeprowadzania przeglądów due diligence, poprzez negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, a także w fazie podpisywania i zamykania projektów. Zapewnia klientom pomoc prawną w zakresie integracji potransakcyjnej.

Katarzyna prowadzi również projekty z zakresu bankowości i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z finansowaniem transakcji fuzji i przejęć oraz emisji obligacji. Negocjuje dokumentację finansowania dłużnego oraz towarzyszące jej pakiety zabezpieczeń.

SPECJALIZACJE:

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
Private equity
Rynki kapitałowe: dług
Bankowość i finanse