Nasz zespół

Katarzyna Rzewuska

SENIOR ASSOCIATE, RADCA PRAWNY

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, w szczególności w transakcjach z udziałem inwestorów private equity.

Doświadczenie zawodowe zdobywała wspierając klientów w transakcjach na udziałach i aktywach, jak również uczestnicząc w transakcjach restrukturyzacji zadłużenia.

Wspiera klientów na wszystkich etapach transakcji, począwszy od przeprowadzania przeglądów due diligence, poprzez negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, a także w fazie podpisywania i zamykania projektów. Zapewnia klientom pomoc prawną w zakresie prawa korporacyjnego.
Uczestniczy również w transakcjach finansowania dłużnego, w szczególności w obsłudze prawnej emisji obligacji oraz ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych i obligacyjnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów magisterskich z zakresu prawa francuskiego organizowanych przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Paris X.

SPECJALIZACJE:

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
Private equity
Rynki kapitałowe: dług