Nasz zespół

Przemysław Tacij

COUNSEL, ADWOKAT

Przemysław jest doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sporach sądowych i arbitrażowych.

Reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Doradza między innymi podmiotom z branży budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej oraz finansowej.

Występuje w imieniu inwestorów, wykonawców i pracowni architektonicznych w transgranicznych postępowaniach dotyczących umów służących wykonaniu robot budowlanych. Doradza w sprawach roszczeń z umów sprzedaży, dostawy (w tym wad produktu) i z umów agencyjnych oraz ochrony ubezpieczeniowej. Reprezentuje przed sądami w kwestiach związanych z uchwałami wspólników i w sporach z byłymi członkami zarządu. Ma doświadczenie w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach post-arbitrażowych.

Przemysław obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu procedury cywilnej; występuje na konferencjach i publikuje artykuły z problematyki dotyczącej postępowania cywilnego oraz prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich z tego obszaru.

SPECJALIZACJE:

Postępowania sądowe
Postępowania arbitrażowe
Alternatywne metody rozwiązywania sporów

T: + 48 608 586 555
E: przemyslaw.tacij@ngllegal.com