Nasz zespół

Przemysław Tacij

COUNSEL, ADWOKAT

Przemysław jest doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sporach sądowych i arbitrażowych.

Reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Doradza podmiotom m.in. z branży budowlanej, transportowej oraz finansowej.

Występuje zarówno w imieniu inwestorów, jak i wykonawców w transgranicznych sporach dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów dostawy. Doradza również w sprawach roszczeń z umów agencyjnych. Reprezentuje ubezpieczycieli w sporach z umów ochrony ubezpieczeniowej.

Przemysław działa w imieniu spółek w sprawach uchwał zgromadzeń wspólników i w sporach z byłymi członkami zarządu. Ma także doświadczenie w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach post-arbitrażowych.

SPECJALIZACJE:

Spory sądowe
Arbitraż

T: + 48 608 586 555
E: przemyslaw.tacij@ngllegal.com