Insights

 
NGL Legal Insights: miejsce, w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Najnowsze wiadomości

Corpo Review #3 – Franczyza

  Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – wprowadzenie umowy franczyzy do regulacji ustawowej CEL REGULACJI Pomimo znacznej i stale rosnącej...

Corpo Review #2 REORGANIZACJE transgraniczne i krajowe – co warto zapamiętać

Kolejna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wchodzi w życie dnia 15 września 2023 r. wskutek (opóźnionej - planowo powinna mieć...

Alternatywna Spółka Inwestycyjna jako korzystna alternatywa dla FIZAN-ów

Co to jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (,,ASI”)? Alternatywna Spółka Inwestycyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w dniu 4...

REmarks #13 Grunt to dzierżawa

Polski system prawny przewiduje szeroki katalog nazwanych stosunków zobowiązaniowych, dotyczących prawa do korzystania z rzeczy cudzej. Do...

REmarks #12 Zgoda „w ciemno”

Zdarza się, że już na etapie zawierania umowy, obie strony przewidują potrzebę, aby w przyszłości przenieść prawa i obowiązki z niej wynikających na...

REmarks #11 Krótkie przypomnienie o zasadach wywłaszczenia

Pod koniec zeszłego roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy dotyczący, między innymi, przedłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej....

Get in Touch

Let’s talk about your needs. We’d love to hear from you.

 

 

NGL Legal

Koszykowa 61B, 00-667 Warsaw
+48 22 378 75 75

Szkolna 1, 61-832 Poznań
+48 61 859 58 00
ngl@ngllegal.com