Insights

 
NGL Legal Insights: miejsce, w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Najnowsze wiadomości

Corpo Review #4 SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wyzwania w Procesie Zatwierdzania

Wyzwania w Procesie Zatwierdzania Sprawozdań Finansowych   Czerwiec to kluczowy miesiąc dla wielu firm, ponieważ do jego końca powinno nastąpić...

Corpo Review #3 – Franczyza

  Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – wprowadzenie umowy franczyzy do regulacji ustawowej CEL REGULACJI Pomimo znacznej i stale rosnącej...

Corpo Review #2 REORGANIZACJE transgraniczne i krajowe – co warto zapamiętać

Kolejna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wchodzi w życie dnia 15 września 2023 r. wskutek (opóźnionej - planowo powinna mieć...

REmarks #16 „NaGminna” praktyka

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu jest możliwa jedynie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub...

REmarks #15 Dzierżawa na wakacjach (czynszowych)

W naszej praktyce często spotykamy się z umowami dzierżawy zawieranymi na potrzeby zabezpieczenia tytułu prawnego do gruntów, na których realizowane...

REmarks #14 Gwałtu, REIT-y

W ostatnich tygodniach hasło „REIT” odmieniane jest przez wszystkie przypadki i warianty wymowy. Wrzenie w branży zapoczątkowała zapowiedź...

Get in Touch

Let’s talk about your needs. We’d love to hear from you.

 

 

NGL Legal

Koszykowa 61B, 00-667 Warsaw
+48 22 378 75 75

Szkolna 1, 61-832 Poznań
+48 61 859 58 00
ngl@ngllegal.com