Energy Weekly Publications #02 Spółdzielnia energetyczna

OZE
}
9 stycznia 2023

Spółdzielnia energetyczna jest spółdzielnią, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE stanowiących własność spółdzielni lub jej członków, a ponadto równoważenie zapotrzebowania wyłącznie na potrzeby tej spółdzielni i jej członków.

Założenie spółdzielni energetycznej może stanowić gwarancję stabilnych cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie czasu (zarówno dla wytwórców,
jak i odbiorców), a także sposób na obniżenie m.in. opłat zmiennych związanych z jej dystrybucją oraz opłaty OZE, opłaty mocowej i opłaty kogeneracyjnej.

Warunkami koniecznymi do spełnienia przez spółdzielnię wytwarzającą energię elektryczną są m.in.:

  • przyłączenie wszystkich jej członków do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (poniżej 110 kV) tego samego operatora,
  • prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej
    niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących,
  • posiadanie od 3 (osoby prawne) lub 10 (osoby fizyczne) do 1000 członków,
  • wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej umożliwiających pokrycie w ciągu roku min. 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków,
  • łączna moc zainstalowana elektryczna urządzeń wytwórczych nie może przekraczać 10 MW,

uzyskanie wpisu do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR

Pod koniec grudnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt zmian prawnych obejmujących m.in.  definicję legalną, przedmiot, zakres działalności spółdzielni oraz kwestie związane z zasadami rozliczeń.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com