W czwartek 9 lutego ruszył oczekiwany program wsparcia  finansowego dla przedsiębiorstw energochłonnych, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej zostało zagrożone z powodu wzrostów cen zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

O pomoc finansową mogą ubiegać się krajowi przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone w Programie wsparcia. Do podmiotów energochłonnych program zalicza podmioty, które łącznie realizują poniższe warunki:

 • koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  w 2021 roku stanowiły łącznie nie mniej niż 3% wartości produkcji lub w pierwszej połowie 2022 roku nie mniej niż 6% wartości produkcji;
 • co najmniej 50% przychodu lub wartości produkcji
  w okresie referencyjnym (2021 r.) i kwalifikowanym (2022 r.) pochodziło z działalności w podklasach PKD lub produkcji
  o kodach PRODCOM wymienionych przez Komisję Europejską na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu.

Wartość wsparcia:

 • dla podmiotu niebędącego częścią grupy kapitałowej
  nie może przekroczyć kwoty 4 mln EUR (w pierwszym limicie) i 50 mln EUR (w drugim limicie);
 • dla podmiotu albo podmiotów z jednej grupy kapitałowej nie może przekroczyć łącznie kwoty 4 mln EUR
  na wszystkie podmioty z
  grupy kapitałowe (w pierwszym limicie) i 50 mln EUR (w drugim limicie).

Termin składania wniosków: do 22 lutego 2023 roku

Miejsce składania wniosków: Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie www.gov.pl

W razie pytań związanych z przemysłem energochłonnym i programem wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com