Energy Weekly Publications #06 Linia bezpośrednia – projekt nowelizacji przepisów

ENERGIA ELEKTRYCZNA
}
6 lutego 2023

W ramach rządowego procesu legislacyjnego trwają prace nad projektem implementacji zaległych przepisów dyrektywy RED II i dyrektywy rynkowej. Do projektu ustawy wróciły m.in. wyczekiwane przez rynek regulacje dotyczące linii bezpośredniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami linia bezpośrednia to linia elektroenergetyczna łącząca wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linia łącząca jednostkę wytwarzania przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo do przedsiębiorstw zależnych. Mowa więc o bezpośrednim połączeniu, z pominięciem istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z Prawem energetycznym, budowa linii bezpośredniej wymaga obecnie uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzja administracyjna w tym zakresie wydawana jest przy uwzględnieniu stopnia wykorzystania istniejących zdolności przesyłowych, wydanej odmowy świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji oraz nieuwzględnienia złożonej skargi na wspomnianą odmowę.

Dotychczas przyjmowana interpretacja przepisów (przez URE i SOKiK) powodowała łączenie linii bezpośredniej wyłączniez tzw. systemami wyspowymi, działającymi poza krajowym systemem elektroenergetycznym – bez dodatkowych połączeń jednostki wytwórczej i samego odbiorcy.

Przesłanki uwzględniane w procesie uzyskania zgody oraz powyższa interpretacja (biorąc pod uwagę bezpieczeństwo odbiorców) powodowały, że instytucja ta przez ostatnie 18 lat nie była w praktyce wykorzystywana. Wszystko może się jednak zmienić na skutek nowelizacji przepisów.

Projekt ustawy

W wyniku trwających prac nowelizacyjnych zmianie ulec mają zarówno definicje legalne (co doprowadzi do zerwania z wąską interpretacją tej instytucji i powiązaniem wyłącznie z systemami wyspowymi), jak i przepisy dotyczące zgody na jej realizację (wprowadzenie trybu zgłoszeniowego). Wątpliwości wzbudza jednak opłata solidarnościowa, którą objęta zostanie energia elektryczna dostarczana liniami bezpośrednimi.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com