Corpo Review #3 – Franczyza

Corpo Review #3 – Franczyza

  Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – wprowadzenie umowy franczyzy do regulacji ustawowej CEL REGULACJI Pomimo znacznej i stale rosnącej popularności sieci franczyzowych w Polsce, umowa franczyzy nie była dotychczas uregulowana w polskim porządku prawnym. W...
REmarks #11 Krótkie przypomnienie o zasadach wywłaszczenia

REmarks #11 Krótkie przypomnienie o zasadach wywłaszczenia

Pod koniec zeszłego roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy dotyczący, między innymi, przedłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej. Poselska propozycja przewidywała także wprowadzenie zmian w ustawie potocznie zwanej „wiatrakową” oraz w innych ustawach w...