Energy Weekly Publications #04 Opłata koncesyjna

Energy Weekly Publications #04 Opłata koncesyjna

Przypominamy, że 15 kwietnia mija termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz przesłania stosownych formularzy do Prezesa URE. Przepisy Prawa energetycznego nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje obowiązek wnoszenia corocznej opłaty...
Energy Weekly Publications #03 Zamknięty system dystrybucyjny

Energy Weekly Publications #03 Zamknięty system dystrybucyjny

Jeżeli jako wyznaczony operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub gazowego (OSD) działasz na ograniczonym geograficznie obszarze jednego zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych i spełniasz przesłanki ustawowe,...
Energy Weekly Publications #02 Spółdzielnia energetyczna

Energy Weekly Publications #02 Spółdzielnia energetyczna

Spółdzielnia energetyczna jest spółdzielnią, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE stanowiących własność spółdzielni lub jej członków, a ponadto równoważenie zapotrzebowania wyłącznie na potrzeby...