REmarks #9 Prąd vs Środowisko – 1:0

REmarks #9 Prąd vs Środowisko – 1:0

Od 13 września zmieniły się przepisy dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 r. zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r.), które mogą istotnie wpłynąć na procesy...