Energy Weekly Publications #32 Specjalne Strefy Energetyczne (SSEn)

Energy Weekly Publications #32 Specjalne Strefy Energetyczne (SSEn)

Od początku 2024 r. na terenie północnej Polski może rozpocząć działalność sześć Specjalnych Stref Energetycznych (SSEn). Mają one stanowić pewnego rodzaju zachętę dla potencjalnych inwestorów do lokowania przemysłu energochłonnego jak najbliżej nowych, dużych źródeł...
REmarks #7 Rolnik sam w gąszczu przepisów

REmarks #7 Rolnik sam w gąszczu przepisów

W dniu 17 sierpnia 2023 roku w Sejmie odbyło się głosowanie, podczas którego (mimo uprzedniego odrzucenia przez Senat)  przeforsowano ustawę nowelizującą miedzy innymi ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”). Nowelizacja wejdzie w...
Energy Weekly Publications #31 Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW)

Energy Weekly Publications #31 Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW)

Narodowy Cel Wskaźnikowy jest jednym z krajowych instrumentów mających zapewnić ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ramach transportu drogowego i kolejowego. Sektor transportu odpowiada obecnie za około 25% światowej emisji CO2, co spowodowało objęcie go...