Energy Weekly Publications #09 Odpowiedź odbioru

Energy Weekly Publications #09 Odpowiedź odbioru

Wykorzystywanie na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii, ze względu na ich niestabilny profil wytwarzania energii elektrycznej, musi być powiązane z implementacją odpowiednich instrumentów prawnych, zachęcających do lub niekiedy wymuszających elastyczność rynku...
Energy Weekly Publications #08 Agregacja

Energy Weekly Publications #08 Agregacja

Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w państwach Unii Europejskiej wpływa na decentralizację wytwarzania energii elektrycznej i kreuje potrzebę włączania wszystkich grup odbiorców w funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. Odbiorcy przemysłowi, komercyjni i...