REmarks #12 Zgoda „w ciemno”

REmarks #12 Zgoda „w ciemno”

Zdarza się, że już na etapie zawierania umowy, obie strony przewidują potrzebę, aby w przyszłości przenieść prawa i obowiązki z niej wynikających na inny podmiot. Taka sytuacja bywa przyczyną dużych emocji w toku negocjacji, postanowiliśmy więc nieco to zagadnienie...