REmarks #5 Plan ogólny – studium przypadku

REmarks #5 Plan ogólny – studium przypadku

W ostatni poniedziałek Prezydent podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („UPZP”). Zwolennicy twierdzą, że nowelizacja ma się przyczynić do usprawnienia procedur dotyczących planowania przestrzennego. Przeciwnicy widzą jednak pewne...
Energy Weekly Publications #29 CO2 capture and storage

Energy Weekly Publications #29 CO2 capture and storage

The concept of carbon capture and storage to reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere is not a new solution. The demonstration projects carried out so far in the energy sector have, in many cases, not achieved the expected results. The possibility of using...
Energy Weekly Publications #26 Awaryjne procedury postępowania

Energy Weekly Publications #26 Awaryjne procedury postępowania

31 sierpnia mija termin przesłania do ministra właściwego ds. energii aktualizacji procedur postępowania na wypadek wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw lub wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy naftowej lub...
Co nowego w Products & Health w Polsce – Lipiec

Co nowego w Products & Health w Polsce – Lipiec

PRODUKTY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUTKÓW WESZŁO W ŻYCIE 12 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Nowa regulacja przepisów dot. bezpieczeństwa produktów konsumenckich w UE...