REmarks #8 RE-REwitalizacja

REmarks #8 RE-REwitalizacja

  W Warszawie trwają prace nad zmianą tzw. „uchwały delimitacyjnej”, czyli uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy. W ostatnich tygodniach prowadzone były konsultacje społeczne w tej sprawie. Planowana zmiana ma...
Energy Weekly Publications #34 Piaskownice regulacyjne

Energy Weekly Publications #34 Piaskownice regulacyjne

W ramach ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego, implementującej szereg przepisów unijnych do krajowego porządku prawnego, wprowadzono również rozwiązanie umożliwiające przyznanie przez Prezesa URE odstępstw od stosowania niektórych przepisów ustawy. Powstałe w...