Energy Weekly Publications #28 Biogazownie rolnicze

Energy Weekly Publications #28 Biogazownie rolnicze

 Biogaz rolniczy, czyli gaz wytworzony z biomasy pochodzącej z produkcji rolniczej, jest postrzegany jako jeden z elementów transformacji rynku energii w Polsce w stronę szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w biogazownie rolnicze mają zostać...
REmarks#6 Las Schrödingera

REmarks#6 Las Schrödingera

Niedawno weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (tzw. ustawa deregulacyjna), zmieniająca, m.in. ustawę o lasach. „Ograniczeniu” uległy formalności związane ze sprzedażą...
Energy Weekly Publications #27 Klastry energii

Energy Weekly Publications #27 Klastry energii

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE, wprowadzającą m.in. zmiany w funkcjonowaniu klastrów  energii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także dostosowującą krajowe przepisy do prawa unijnego. W ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o...
Alert #3 Regulacje ważne dla praktyki

Alert #3 Regulacje ważne dla praktyki

Dnia 26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 7-osobowym uchwałę o następującej treści: Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r....