REmarks #13 Grunt to dzierżawa

REmarks #13 Grunt to dzierżawa

Polski system prawny przewiduje szeroki katalog nazwanych stosunków zobowiązaniowych, dotyczących prawa do korzystania z rzeczy cudzej. Do najpopularniejszych zaliczyć należy umowy najmu i dzierżawy. To co przede wszystkim odróżnia dzierżawę od najmu to prawo do...