Nasz zespół

Anna Wiktorow-Bojska

SENIOR ASSOCIATE, ADWOKAT

Anna doradza klientom w całym cyklu życia produktu: od badań i rozwoju do wszelkich potencjalnych sporów związanych z produktem lub do wycofania z obrotu. Doradzała przy przeprowadzaniu badań klinicznych, wprowadzaniu do obrotu, oznakowaniu, reklamie, reklamacjach konsumenckich i działaniach w zakresie bezpieczeństwa produktu. Mając również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach dotyczących ich kluczowych produktów przed organami odpowiedzialnymi i sądami, Anna ma kompleksowe rozumienie potrzeb wytwórców, dystrybutorów i hurtowni.

Jej praktyka w szczególności obejmuje sektor Life Sciences, ale wspierała również klientów z sektora motoryzacyjnego i konsumenckiego.

Poza polskim wykształceniem, Anna uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa biznesowego Uniwersytetu w Poitiers.

SPECJALIZACJE:

Products & Health

T: + 48 697 504 093
E: anna.wiktorow@ngllegal.com