Nasz zespół

Marta Murek

SENIOR ASSOCIATE, RADCA PRAWNY

Marta doradza klientom w kwestiach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.

Specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji HR-owej nawiązującej i rozwiązującej stosunek pracy czy aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulaminy pracy, wynagradzania oraz regulaminy pracy zdalnej. Marta uczestniczyła w projektach dotyczących zwolnień grupowych czy dostosowywania dokumentacji HR-owej do wymogów RODO.

W swojej kilkuletniej praktyce zajmowała się szeroko pojętą współpracą pracodawców z partnerami społecznymi, w tym kwestiami związanymi z występowaniem sporów zbiorowych.

Marta reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych, jak również w wewnętrznych postępowaniach związanych z nakładaniem kar porządkowych czy dotyczących zgłoszeń mobbingowych. Brała udział w badaniach prawnych spółek (due diligence).

Marta doradzała klientom z branży usługowej, logistycznej i transportowej, wyrobów medycznych, przemysłu muzycznego oraz marketów budowlanych.

Jest autorką publikacji do Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. Wspomaga również klientów prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy.

SPECJALIZACJE:

Prawo pracy
Pracownicze dane osobowe

T: + 48 666 401 138
E: marta.murek@ngllegal.com