Insights

NGL Legal Insights: miejsce, w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Witaj w NGL Legal Insights – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zapoznaj się z naszymi publikacjami dotyczącymi współczesnych zagadnień prawnych i przełomowych zmian w prawie.

Zapisz się do naszego newslettera! Nie przegap ważnych zmian.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zapoznaj się z naszymi publikacjami

Śledzimy zmiany w prawie i dzielimy się wiedzą.

REmarks #16 „NaGminna” praktyka

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu jest możliwa jedynie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub...

Postępowania sądowe cywilne i gospodarcze w Polsce

W niniejszym biuletynie Zespół Rozwiązywania sporów NGL Legal przedstawia w zarysie kolejne etapy procesu sądowego prowadzonego przed polskim sądem...

Corpo Review #4 SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wyzwania w Procesie Zatwierdzania

Wyzwania w Procesie Zatwierdzania Sprawozdań Finansowych   Czerwiec to kluczowy miesiąc dla wielu firm, ponieważ do jego końca powinno nastąpić...

Corpo Review #4 SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wyzwania w Procesie Zatwierdzania

Wyzwania w Procesie Zatwierdzania Sprawozdań Finansowych   Czerwiec to kluczowy miesiąc dla wielu firm, ponieważ do jego końca powinno nastąpić...

Corpo Review #3 – Franczyza

  Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – wprowadzenie umowy franczyzy do regulacji ustawowej CEL REGULACJI Pomimo znacznej i stale rosnącej...

Corpo Review #2 REORGANIZACJE transgraniczne i krajowe – co warto zapamiętać

Kolejna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wchodzi w życie dnia 15 września 2023 r. wskutek (opóźnionej - planowo powinna mieć...

REmarks #16 „NaGminna” praktyka

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu jest możliwa jedynie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub...

REmarks #15 Dzierżawa na wakacjach (czynszowych)

W naszej praktyce często spotykamy się z umowami dzierżawy zawieranymi na potrzeby zabezpieczenia tytułu prawnego do gruntów, na których realizowane...

REmarks #14 Gwałtu, REIT-y

W ostatnich tygodniach hasło „REIT” odmieniane jest przez wszystkie przypadki i warianty wymowy. Wrzenie w branży zapoczątkowała zapowiedź...

Postępowania sądowe cywilne i gospodarcze w Polsce

W niniejszym biuletynie Zespół Rozwiązywania sporów NGL Legal przedstawia w zarysie kolejne etapy procesu sądowego prowadzonego przed polskim sądem...

Alert #4 Kolejna wakacyjna nowelizacja procedury cywilnej – sąd bardziej online

Wczoraj, 13 września 2023 r., została opublikowana w Dzienniku Ustaw kolejna nowelizacja procedury cywilnej. Większość przepisów wejdzie w życie 6...

Alert #3 Regulacje ważne dla praktyki

Dnia 26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 7-osobowym uchwałę o następującej treści: Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej...

Najnowsze wiadomości

Kontakt

ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa
+48 22 378 75 75
ngl@ngllegal.com

ul. Szkolna 1, 61-832 Poznań
+48 61 859 58 00
ngl@ngllegal.com

ul. Małopolska 11/3, 81-813 Sopot
ngl@ngllegal.com