Insights

NGL Legal Insights: miejsce, w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Witaj w NGL Legal Insights – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zapoznaj się z naszymi publikacjami dotyczącymi współczesnych zagadnień prawnych i przełomowych zmian w prawie.

Zapisz się do naszego newslettera! Nie przegap ważnych zmian.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zapoznaj się z naszymi publikacjami

Śledzimy zmiany w prawie i dzielimy się wiedzą.

REmarks #11 Krótkie przypomnienie o zasadach wywłaszczenia

Pod koniec zeszłego roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy dotyczący, między innymi, przedłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej....

Postępowania sądowe cywilne i gospodarcze w Polsce

W niniejszym biuletynie Zespół Rozwiązywania sporów NGL Legal przedstawia w zarysie kolejne etapy procesu sądowego prowadzonego przed polskim sądem...

Corpo Review #3 – Franczyza

  Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – wprowadzenie umowy franczyzy do regulacji ustawowej CEL REGULACJI Pomimo znacznej i stale rosnącej...

Corpo Review #3 – Franczyza

  Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – wprowadzenie umowy franczyzy do regulacji ustawowej CEL REGULACJI Pomimo znacznej i stale rosnącej...

Corpo Review #2 REORGANIZACJE transgraniczne i krajowe – co warto zapamiętać

Kolejna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wchodzi w życie dnia 15 września 2023 r. wskutek (opóźnionej - planowo powinna mieć...

Alternatywna Spółka Inwestycyjna jako korzystna alternatywa dla FIZAN-ów

Co to jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (,,ASI”)? Alternatywna Spółka Inwestycyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w dniu 4...

REmarks #11 Krótkie przypomnienie o zasadach wywłaszczenia

Pod koniec zeszłego roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy dotyczący, między innymi, przedłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej....

REmarks #10 Choinką pachnie dom

 Coraz bliżej Święta, a wraz z nimi szeroko zakrojona wycinka drzew iglastych. Z roku na rok ceny choinek są coraz wyższe i być może coraz więcej...

REmarks #9 Prąd vs Środowisko – 1:0

Od 13 września zmieniły się przepisy dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia...

Postępowania sądowe cywilne i gospodarcze w Polsce

W niniejszym biuletynie Zespół Rozwiązywania sporów NGL Legal przedstawia w zarysie kolejne etapy procesu sądowego prowadzonego przed polskim sądem...

Alert #4 Kolejna wakacyjna nowelizacja procedury cywilnej – sąd bardziej online

Wczoraj, 13 września 2023 r., została opublikowana w Dzienniku Ustaw kolejna nowelizacja procedury cywilnej. Większość przepisów wejdzie w życie 6...

Alert #3 Regulacje ważne dla praktyki

Dnia 26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 7-osobowym uchwałę o następującej treści: Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej...

Najnowsze wiadomości

Kontakt

ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa
+48 22 378 75 75
ngl@ngllegal.com

ul. Szkolna 1, 61-832 Poznań
+48 61 859 58 00
ngl@ngllegal.com

ul. Małopolska 11/3, 81-813 Sopot
ngl@ngllegal.com